Cho Thuê Phòng Học
Cho thuê phòng họp| Giá rẻ, chất lượng, an ninh, tiện nghi

Các loại phòng cho thuê

Phòng cỡ lớn

Giá trước 17h: 60,000 VND

Giá sau 17h: 90,000 VND

Sức chứa: 50 người

Phòng cỡ trung

Giá trước 17h: 55,000 VND

Giá sau 17h: 85,000 VND

Sức chứa: 30 người

Phòng cỡ nhỏ

Giá trước 17h: 50,000 VND

Giá sau 17h: 80,000 VND

Sức chứa: 20 người